QUYÊN GÓP

ĐÓNG GÓP TỪ QUỐC TẾ

Quý nhà hảo tâm quốc tế mong muốn chung tay đóng góp cho Dự án vui lòng chuyển khoản thông qua Quỹ tác động xã hội Australasia Social Impact Foundation (ASIF).

*Toàn bộ các khoản đóng góp qua ASIF sẽ được khấu trừ thuế.

ĐÓNG GÓP TẠI VIỆT NAM

Quý nhà hảo tâm trong nước mong muốn chung tay đóng góp cho Dự án, có thể chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của dự án “Gùi Nước Về Làng”.

Thông tin chuyển khoản như sau:

XÁC NHẬN TÀI TRỢ

Chúng tôi hy vọng Quý nhà hảo tâm có thể cung cấp thông tin email và số điện thoại khi đóng góp, để dự án có thể gửi lời cảm ơn và cập nhập về những tác động, kết quả do Quý vị đã góp phần tạo nên.

Chúng tôi sẽ chỉ công khai thông tin cá nhân/ đơn vị đóng góp cho dự án trên website chính thức khi có sự cho phép.

LIÊN HỆ